Firma Psychotronics to nie tylko opracowania i produkcja aparatura psychologicznej. To również działalność naukowa, wydawnicza i popularyzatorska. W jej ramach prezentujemy publikacje dot. zagadnień metodologiczno – diagnostycznych, organizujemy konferencje naukowe oraz inne formy popularyzujące wiedzę psychologiczną.