Grudzień 2023

Grudzień 2023

Wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończono realizację programu: Opracowanie i wdrożenie usługi diagnostycznej funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego młodzieży po przebytej infekcji Covid-19 lub w związku z negatywnymi skutkami psychologicznymi pandemii.
Obecnie firma Psychotronics przygotowuje dla psychologów zajmujących się diagnostyką młodzieży w wieku szkolnym komercyjną wersję opracowanych testów.