POLIPSYCHOGRAF®

Zintegrowany system pomiaru zmiennych psychofizjologicznych Polipsychograf to efekt współpracy śląskich naukowców grupy Psychotronics oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
System jest rozwiązaniem kompleksowym – w ramach badania możliwe jest wykorzystanie metod kwestionariuszowych, wywiadów, skal a także zadań umożliwiających określenie poziomu sprawności funkcji poznawczych i psychomotorycznych w tym sprawności receptora wzrokowego oraz słuchu.
Wszystko to w zoptymalizowanej formie, pozwalającej na prowadzenie nieintruzywnej diagnostyki psychofizjologicznej. Jednocześnie otwarta formuła pozwala na stałe poszerzanie jego możliwości diagnostycznych o nowe narzędzia a także obszary poznania.

Więcej informacji na stronie www.polipsychograf.pl

APARAT TYPU KRZYŻOWY

Cieszące się sporą popularnością urządzenie do diagnozowania sprawności koordynacyjnej kończyn górnych. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcji, umożliwia badanie poziomu dostosowania reakcji ruchowych do emitowanych bodźców. Emisja dodatkowych bodźców pełniących rolę dystraktorów/stresorów/pozwala na określenie odporności badanego na zmienne zakłócające sytuacje zadaniową.Wyposażony w nowoczesną elektronikę oraz elastyczny program zarządzający, pozwala na konstruowanie dowolnych programów badawczych oraz operacji statystycznych. Pełna prezentacja wyników również w formie graficznej wraz z określeniem normy. Niezbędny w pracowniach psychologii pracy – w aktualnej formule może być stosowany również w diagnostyce klinicznej (zaburzenia Układu Nerwowego).

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w stolik

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 2070 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

APARAT TYPU PIÓRKOWSKI

Zmodyfikowana wersja popularnego wśród psychologów pracy urządzenia do badania koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz precyzji ruchów. Jednocześnie umożliwia pomiar parametrów czasowych reakcji. Urządzenie sterowane mikroprocesorem, znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologii pracy a także w zakładach pracy chronionej do badania sprawności manualnej.

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w stolik

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 1955 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

MIERNIK SPRAWNOŚCI SENSOMOTORYCZNEJ

Urządzenie autorskie, łączące funkcje tradycyjnego aparatu typu Piórkowski z aparatem „Krzyżowy”. Badając koordynację wzrokowo-ruchową oraz precyzję ruchów kończyn górnych, umożliwia określenie sprawności koordynacyjnej, wyrażonej w procentach. Dwuwymiarowy układ podświetlanych przycisków na klawiaturze emituje bodźce świetlne przekazując do układu reakcję osoby badanej. Ograniczone pole
spostrzegania bodźców wymusza na badanym zwiększoną koncentrację, dostarczając dodatkowych informacji diagnostycznych. Stosowany w psychologii pracy oraz diagnostyce neuropsychologicznej

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 2020 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

MIERNIK PARAMETRÓW REAKCJI

Rozszerzona formuła dawnego aparatu MRK, określającego próg reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe. Autorzy do wersji współczesnej włączyli poza pomiarem czasu reakcji również ich charakterystykę. Wyniki badania pozwalają określić: czas poszczególnych reakcji, czasy średnie, a także liczbę reakcji prawidłowych, spóźnionych, pominiętych oraz błędnych. Program dokonuje wstępnej obróbki statystycznej – wyniki prezentowane są w postaci zbiorów liczbowych, wyliczonych średnich, odchyleń procentowych oraz w formie wykresów określających normę, pogranicze i wyniki poza normą. Wbudowano opcję konstruowania własnych programów badawczych. Współpracuje z komputerem.

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 2070 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

STEREOMETR

Nowoczesne urządzenie do diagnostyki różnicowania przestrzennego (stereoskopii), a także ostrości widzenia. Aktualna wersja została wyposażone w system sterowania parametrami procesu badawczego m.in. automatyczną kalibrację, regulację prędkości przesuwu prętów pomiarowych, ustawienia prezentacyjne. W celu zwiększenia precyzji ustawień, zastosowano automatyczny przełącznik prędkości. Pełny zakres pozycji wyjściowych prętów pomiarowych umożliwia wielokrotny pomiar widzenia bliży i dali w sposób automatyczny. Przebieg badania włącznie z aktualną pozycją prętów jest wizualizowany na monitorze urządzenia sterującego. Współpracuje z komputerem. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w statyw.

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 2070 zł netto ( 23% VAT )Pobierz specyfikację w PDF.

NOKTOSCOP ®

Wszechstronny aparat do diagnostyki właściwości receptora wzrokowego w autorskim opracowaniu. Umożliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia, a także po naświetleniu światłem białym. Wyposażony w funkcję tradycyjnego noktometru oraz pierścienia Landolta posiada jednocześnie opcję zmiany optotypu tradycyjnego na literowy, oparty na zestawie samogłosek. Tym samym ułatwia badanie osób z zburzeniami mowy oraz obcojęzycznych. System zabezpieczający uniemożliwia doświetlenie optotypu światłem zewnętrznym / np. telefonem komórkowym/. Wbudowana funkcja diagnostyki barw pozwala na diagnozowanie zaburzeń różnicowania kolorów. Oprogramowanie urządzenia daje badającemu możliwość ustawienia wszystkich parametrów ekspozycyjnych i badawczych.
Odległość od monitora ekspozycyjnego nie wpływa na uzyskany wynik.

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w stolik.

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.

Cena: 3680 zł netto ( 23% VAT )Pobierz specyfikację w PDF.

TABLICE POPPELREUTERA

Zestaw 3 tablic wraz z arkuszami testowymi do testu Poppelreutera, służącego do pomiaru koncentracji oraz podzielności uwagi. Do stosowania w diagnostyce psychologii pracy (zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej) – niezbędne w diagnostyce psychologicznej kierujących pojazdami.
Wykonane z PCV z nadrukiem wypukłym.
Aktualnie w sprzedaży oferowane są 2 lub 3 oddzielne tablice bez kasety, w formie do zawieszania na ścianie.

Opcjonalnie tablice mogą być wyposażone w statyw


Cena: 380 zł netto ( 23% VAT )

RÓWNOWAŻNIA Z WIRUJĄCĄ TARCZĄ

Przyrząd do diagnostyki zaburzeń zmysłu równowagi.
Moduł nośny wykonany z elementów metalowo-drewnianych.
Metodyka badań przy pomocy równoważni została opracowana w oparciu o wspólne badania: neurologiczne, laryngologiczne i psychologiczne.

Opcjonalnie kaseta może być wyposażona w statyw

Cena: 1050 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

SYMULATOR PRACY W STRESIE

Symulator Pracy w Stresie powstał w wyniku zapotrzebowania na test badający wpływ dystraktorów (stresorów) na sprawność funkcji poznawczych a szczególnie systemu odpowiedzialnego za selekcję informacji.
Taką funkcję w naszym „systemie” poznawczym pełni uwaga.
Urządzenie składa się ze stolika z przepuszczalnym światło blatem na którym umieszczamy arkusz testowy oraz ze słuchawek.
W trakcie zadania testowego (test podstawiania liczb) badany poddany jest działaniu bodźców utrudniających jego prawidłowe wykonanie. Wykonanie jednego zadania trwa 3 minuty.
Symulator SPS umożliwia określenie poziomu sprawności oraz stopnia koncentracji na zadaniu w warunkach stresu wywołanego bodźcami zakłócającymi (światło i dźwięk).

Cena: 3500 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.

KABINA DO BADAŃ W CIEMNI

Zastosowanie kabiny umożliwia przeprowadzenie badań określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.
Kabina wyposażona jest w system wentylacji.
Przydatna w pracowniach pozbawionych możliwości dokonania zmian architektonicznych oraz gdzie lokalizacja ma charakter tymczasowy. Jej konstrukcja umożliwia wielokrotny montaż i demontaż.
Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w siedzisko. Cena: 2600 zł netto ( 23% VAT )

Pobierz specyfikację w PDF.
 

PANEL STERUJĄCY

Panel sterujący MPS–03 to uniwersalne narzędzie do obsługi aparatury elektronicznej, stosowanej w diagnostyce psychologicznej. Wyróżniającą cechą jest przyjazny interfejs oraz możliwość dowolnych ustawień parametrów badawczych. MPS-03 wyposażony jest w duży ekran LCD, prezentujący ustawienia urządzeń oraz wyniki poszczególnych badań – również w formie wykresów. Jego konstrukcja pozwala na bezpośrednią komunikację z komputerem przy pomocy portu USB oraz sterowanie całą gamą urządzeń do pomiaru sprawności psychomotorycznej i percepcyjnej człowieka. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób pozwalający na analizę wyników badawczych bez użycia komputera.

Cena: 1265 zł netto ( 23% VAT ) Pobierz specyfikację w PDF.
 

KONCENTRATOR

Zastosowanie koncentratora pozwala na obsługę do 5 dowolnych urządzeń za pośrednictwem jedengo panela sterującego. Rozwiązanie to nie tylko ogranicza koszty związane z zakupem wyposażenia aparaturowego, ale również redukuje ilość potrzebnych przewodów i zasilaczy. Wszystkie urządzenia zasilane są za pomocą tylko jednego zasilacza a całość aparatury obługiwana jest za pośrednictwem jednego panela sterującego, co zmniejsza ilość zajmowanego przez aparaturę miejsca w pracowni.

Cena: 460 zł netto ( 23% VAT )
 

PROGRAM STiAD

System Transmisji i Archiwizacji Danych jest profesjonalnym programem komputerowym do obsługi procesu diagnozy psychologicznej. Koncentruje wyniki badań wraz z danymi o osobie badanej w formie Karty Badania Psychologicznego. Jest kompatybilny z aparaturą psychologiczną produkowaną przez GPE Psychotronics. Umożliwia również katalogowanie i archiwizowanie wyników badań testowych. Jego główne funkcje to: automatyczne pobieranie wyników z poszczególnych urządzeń wydruk karty badania oraz podstawowych wzorów orzeczeń możliwość prowadzenia badań grupowych opcja wyszukiwania kartotek wg daty badania, miejsca zatrudnienia itp. możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego /*.xls/ Cena: 1035 zł netto ( 23% VAT )