GPE Psychotronics z siedzibą w Tychach to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji testów oraz aparatury do diagnostyki psychofizjologicznej. Pod koniec lat 90-tych, jako pierwsza w Polsce wprowadziła rozwiązania systemowe, uzyskując w ten sposób kompletny produkt złożony z wielu współpracujących ze sobą urządzeń diagnostycznych.

Na każdym etapie projektowania stosowane są najnowsze rozwiązania informatyczne, elektroniczne oraz mechaniczne, zmierzające do realizacji produktu nowoczesnego, zgodnego z wymaganiami surowych norm europejskich, a także dyrektyw unijnych.

Stały rozwój metod i technik diagnozowania to inspiracja dla zmian – do użytkowników naszych rozwiązań dociera produkt spełniający wszystkie wymogi jakości, niezawodności oraz bezpieczeństwa.

Nasza wieloletnia działalność została również uhonorowana zaproszeniem przez uczelnie i placówki naukowe do udziału we wspólnych projektach badawczych.

W aparaturę GPE Psychotronics zostały wyposażone m.in.:
Wydział Transportu Uniwersytetu Technicznego w Wilnie a także Laboratorium do Badań Odwoławczych dla mieszkańców Litwy.

Współpracujemy z :