Styczeń 2024

Styczeń 2024

Ukazał się komunikat POLSKIEGO FORUM TRANSPORTU, LOGISTYKI i SPEDYCJI 2024 – Transpol 2024. Tematem przewodnim Forum będzie zrównoważony rozwój transportu, logistyki i spedycji w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań regionalnych i globalnych w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym.

Patronat honorowy:
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Ministerstwo Nauki i Edukacji
Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Komisja Infrastruktury Sejmu RP
Komitet Transportu PAN

Firma Psychotronics poprowadzi część poświęconą profilaktyce i bezpieczeństwu w transporcie